wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:


Zlomky

Celá čísla

Opravné zkoušky

Procenta

Poměr, postupný poměr

Kruh, kružnice, válec

Měřítko plánu, mapy

Trojčlenka


Výsledky

Shodnost

Středová souměrnost

Čtyřúhelníky

Hranoly

Prověrky

Domácí úkolyCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: