Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:

Dotazy:


Dělitelnost

Zlomky

Poměr

Úměra

Postupný poměr

Přímá úměrnost

Nepřímá úměrnost

Trojčlenka

Procenta


Měřítko plánu, mapy

Celá čísla

Trojúhelník

Kruh, kružnice, válec

Shodnost

Čtyřúhelníky

Hranoly

Úhly souhlasné, střídavé

Domácí úkoly



Cvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: