wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:


Dělitelnost

Zlomky

Poměr, postupný poměr

Přímá a nepřímá úměrnost

Trojčlenka

Procenta

Měřítko plánu, mapy

Celá čísla


Trojúhelník

Kruh, kružnice, válec

Shodnost

Čtyřúhelníky

Hranoly

Prověrky

Domácí úkolyCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: