wz

Dělitelnost

1. Prvočísla a čísla složená

2. Násobek čísla

3. Dělitel čísla

4. Znaky dělitelnosti

5. Rozklad na součin prvočísel

6. Čísla soudělná, nesoudělná

7. Věty o dělitelnosti

8. Společný násobek. Nejmenší společný násobek

9. Společný dělitel. Největší společný dělitel

10. Všechny dělitelé čísla, skupiny čísel

11. Smíšené úlohy