Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:

Dotazy:


Druhá mocnina, odmocnina

Pythagorova věta

Početní operace s mocninami

Mnohočleny

Rozklad mnohočlenů

Lineární rovnice

Slovní úlohy řešené rovnicemi


Kruh. Válec.

Množiny bodů

Konstrukční úlohy

Opravné zkoušky

Zkoušení

Prověrky

Domácí úkolyCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: