wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:


Celistvé výrazy

Domácí úkoly

Množiny bodů

Konstrukční úlohy

Kruh. Válec.

Lineární rovnice

Druhá mocnina, odmocnina


Početní operace s mocninami

Opravné zkoušky

Pythagorova věta

Slovní úlohy

Zkoušení

PrověrkyCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: