wz

1.

 

2.

 

3.


- 9 – 7 =               -16

+ 6 + 9 =              15

- 8 . ( -7 ) =               56


- 14 . ( +3 ) =       -42

- 36 : ( + 4 ) =      -9

- 72 : ( -2 ) =        36


48 : ( -6 ) =           -8

- 56 : 8 =              -7

- 13 . ( -4 ) =        52


-9 . ( + 8 ) =         -72                     8 . ( -3 ) =          -24                        -9 . ( +6 ) =         -54


4 + 8 – 9 – 6 =  -3

13 – 16 + 3 + 4 =  4


9 + ( +2 ) – ( -6 ) =  17

12 – 18 + 15 – 9 =  0


 

4.

 

 

5.


28 % z 432 =        120,96

52 % = 17,68       100 % = 34

4,2 % ze 120 =     5,04

417 % = 9 799,5  100 % = 2 350

117 % z 96 =        112,32

78 % = 101,4       100 % = 130


 

6.


( +3 ) . ( -4 )    = -12

( -6 ) . ( -10 )   =  60

( -7 ) + ( -4 )    =  -11

( -4 ) – ( -10 ) =  6

( -32 ) : ( +4 ) =  -8

( +36 ) : ( -6 ) =  -6

( -7 ) – ( +9 )   =  -16

-9 – 6 + 7 + 18 = 10

- 4 + 5 – 6 + 10 =  5


 

7.

1.  Vypočítej hodnotu výrazu 3a + 2b, jestliže platí:


a)   a = 5, b = 3

b)      a = 7, b = -6


[ 21; 9]

2.  Vypočítej hodnotu výrazu 5a - 2b, jestliže platí:


a)      a = 4, b = 8

b)      a = 9, b = -3


[ 4; 51 ]

 

8.

9.


( +5 ) . ( -6 )         =  -30

( -7 ) . ( -9 )          =  63

( -6 ) + ( -12 )      =  -18

( -7 ) – ( -9 )         =  2

( -28 ) : ( +7 )       =  -4

( +32 ) : ( +8 ) =  4

( -5 ) – ( +9 )        =  -14

- 7 – 8 + 3 + 6      =  -6

- 3 + 8 – 5 + 9      =  9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Dosaď do výrazu a vypočítej jeho hodnotu :

1.       a = -2,  b = 5,  c = -3                                           2.       a = 4,  b = 5,  c = 2

                       

 

 

 

 

3.       a = -5,  b = 8,  c = -3                                           4.  a = -6,  b = -3,  c = 4

                                       

 

11.

 

12.

-27 + ( -14 ) – ( +23 ) – ( -32 ) =               -32

- ( +25 ) + ( -18 ) – ( +27 ) + ( +15 ) =      -55

+ ( +18 ) – ( +17 ) + ( -16 ) – ( -15 ) =      0

- ( +37 ) + ( -37 ) – ( +14 ) – ( -38 ) =       50

 

13.

Sestroj trojúhelník ABC; AB = 41 mm, BC = 30 mm, CA = 59 mm a k němu trojúhelník A´BĆ´středově souměrný podle bodu S; SC = 25 mm, SB = 20 mm.

 

14.

 

15.


43 % = 116,96          100 % = 272

206 % = 1 524,4  100 % = 740

3,8 % =1,4706          100 % = 38,7

25 % ze  48 =       12

36,48 z 96 =         38 %

47 % = 45,59       100 % =   97


 

16.


42 % z 872 =                 366,24

38 % = 1 976  100 % = 5 200

222,14 z 58 =                383 %

73 ze 120 =                    60,9 %


 


 

 

17.


 


 

 

18. 

19.

Vypočítej:

 

 

 

 

 

Urči největšího společného dělitele čísel 208, 130

Urči nejmenší společný násobek čísel 450, 175, 1000, 225