wz

Kruh. Válec

 

A

 

1.      Vypočítej obvod kruhu, jestliže poloměr r = 13 cm.

 

 

2.      Vypočítej obsah kruhu, jestliže poloměr r = 12 cm.

 

 

3.      Vypočítej poloměr kruhu r, jestliže obvod je roven 17, 584 metrů.

 

 

4.      Vypočítej poloměr kruhu, jestliže obsah je roven 30 cm2.

 

 

5.      Do jaké výše je naplněna studna o průměru 80 cm, je-li v ní 6 hl vody?

 

 

6.      Jaký povrch má válec o průměru d = 40 cm a výšce v = 60 cm ?

 

 

7.      Kolikrát se otočí kolo o průměru 38 cm na trati o délce 100 metrů ?

 

 

 

 

Kruh. Válec.

 

B

 

1.      Vypočítej obsah kruhu, jestliže poloměr r = 15 m.

 

 

2.      Vypočítej obvod kruhu, jestliže poloměr r = 38 cm.

 

 

3.      Vypočítej poloměr kruhu r, jestliže obsah je roven 75 m2.

 

 

4.      Vypočítej poloměr kruhu r, jestliže obvod má délku 100 metrů.

 

 

5.      Jaký poloměr má sud, jestliže po nalití 100 litrů vody hladina stoupne o 60 cm ?

 

 

6.      Jaký povrch má válec o průměru 50 cm a výšce 70 cm ?

 

 

7.      Kolo těžní věže má průměr 1 metr. O kolik metrů vystoupí klec výtahu, jestliže se kolo otočí stejným směrem desetkrát ?

 

1.      Váza tvaru válce má průměr 1,2 dm a výšku 32 cm. Vypočítej, kolik litrů vody je ve váze naplněné 2 cm pod okraj.

 

2.      Studna má tvar válce s průměrem 1,4 metru. Hloubka vody je 5 m. Kolik hektolitrů vody je ve studni ?

 

3.      Na čtvercovém trávníku o straně a = 8 m chceme osázet kruh tulipány. Vypočítej obsah kruhu, je-li průměr roven polovině délky strany a.

 

4.      Vypočítej obsah kruhu, který lze vystřihnout ze čtverce plechu o straně a = 6 cm. Délka strany čtverce je rovna průměru kruhu.

 

5.      Vypočítej povrch a objem válce, je-li dáno: r = 3 cm, v = 50 mm

 

6.      Vypočítej povrch a objem válce, je-li dáno: r = 2,5 m, v = 3,75 m

 

7.      Válec s výškou 1 metr má průměr podstavy 82 cm. Vypočítej jeho povrch.

 

8.      Cisterna tvaru válce má průměr podstavy 160 cm a délku 5,5 m . Vypočítej její povrch a objem.

 

9.      Vejde se do hrnečku tvaru válce s průměrem dna 8,5 cm a výškou 9 cm půl litru mléka ?

 

10.  Válcová nádoba s průměrem dna 1,8 m obsahuje 22 hl vody. Do jaké výše sahá voda ?

 

11.  Kolik litrů vody obsahuje až po okraj naplněná kropicí konev tvaru válce s průměrem dna 22 cm a výškou 27 cm ?

 

12.  Na navíjecím bubnu je 1 855 m měděného drátu s průměrem 2 mm. Vypočítej hmotnost navinutého drátu, jestliže hustota mědi je 8 700 kg/m3.

 

13.  Natěrač má plechovou nádobu tvaru válce s průměrem dna 40 cm a výškou 80 cm naplněnou do poloviny fermeží, jejíž hustota je 0,93 g/cm3. Vypočítej hmotnost fermeže v natěračově nádobě.

 

14.  Vypočítej hmotnost 150 pětimetrových ocelových prutů v tunách, jestliže každý má tvar válce o průměru 1,8 cm a délku 5 m. Hustota oceli je 7,8 g/cm3.

 

15.  Vypočítej povrch a objem válce, je-li dáno: r = 3,8 dm, v = 1,3 dm.

 

16.  Sud tvaru válce má průměr podstavy 80 cm a výšku 1 m. Je naplněn vodou ze čtyř pětin. Stačí tato voda na zalití skleníku, je-li jí potřeba 400 litrů ?

 

17.  Kolik litrů vody se ještě vejde do nádrže tvaru válce, má-li průměr podstavy 1 m a výšku čtyři pětiny metru. Nádrž je naplněna 500 litry vody.

 

18.  Jakou dráhu urazí za jeden den hrot velké ručičky věžních hodin, má-li ručička délku 90 cm ?

 

19.  Kolikrát se otočí kolo parního válce na dráze 50 m, má-li průměr 150 cm ?