wz

Výpočet procentové části

 

Pro cento ( latinsky ) = stá část, jedna setina

 

38 % z něčeho je 38 setin z něčeho.

38 % z 97 je 0,38 z 97. Písmeno nahradíme znaménkem pro násobení

38 % z 97 = 0,38 . 97 =  36,86                      

 

38 % z 97      = 36,86

 

1.            Vypočítej:

 

105 % z 56    = 58,8

48 % ze 152 = 72,96

118 % z 1 932     = 2 279,76

96 % z 18       = 17,28

107 % ze 128      = 136,96


28 % z 350     = 98

27 % z 1 800  = 486

45 % z 39       = 17,55

110 % z 206   = 226,6

53 % z 60       = 31,8

48 % z 1         = 5,76

7 % z 1 329    = 93,03

325 % z 8       = 26

 

2.      Zaokrouhli na dvě desetinná místa:

 


1,8 % z 4 820     = 86,76

10,4 % z 220      = 22,8

21,5 % z 87,3     = 18,77

9,5 % z 399   = 37,91

84 % z 35      = 29,4

78 % z 1 615      = 1259,70

37,3 % ze 6   = 2,24

0,82 % ze 428    = 3,51

97 % z 1,08   = 1,05

0,2 % z 32     = 0,06

4,8 % z 1988      = 95,42

37 % ze 14    = 5,18

72,3 % z 89   = 64,35

4,25 % z 814      = 34,60

13 % z 927    =120,51

0,24 % ze 103    = 0,25

 

Výpočet základu

 

 


3.      24 % = 324         100 % = 1 350

84 % = 12 264         100 % = 14 600

7,6 % = 9 348          100 % = 123 000

93,5 % = 0,2618      100 % = 0,28

112,4 % = 4,8332        100 % = 4,3

0,38 % = 1,4516      100 % = 382

4,3 % = 43,301        100 % = 1 007

275,3 % = 2 274,5286 100 % = 826,2

180,7 % = 132,6338    100 % = 73,4

926 % = 7 546,9      100 % = 815

48 % = 305,76         100 % = 637

0,4 % = 56          100 % = 14 000

4.      Zaokrouhli na dvě desetinná místa:

 


7 % = 24         100 % = 342,86

9,2 % = 21      100 % = 228,26

43 % = 78       100 % = 181,40

0,4 % = 3,5     100 % = 875

16 % = 4,5           100 % = 28,13

210 % = 17,5       100 % = 8,33

 

 

Výpočet počtu procent

 


5.      Vypočítej:

 

24,36 z 58 =   42 %

36,86 z 97 =    38 %

9,116 z 8,6 =   106 %

15,3892 z 97,4 =  15,8 %

54,9 ze 75 =    73,2 %

83 z 96 =         86,46 %

42 z 38 =         110,53 %

112 z 97 =       115,46 %

1 380 z 2 400 =    57,5 %

62 ze 150 =     41,33 %

494 z 2 600 =  19 %

312 z 390 =     80 %

 

 

Výpočet základu

 

6.      Vypočítej základ s přesností na setiny, jestliže platí:

 


89 = 38 %            100 % = 234,21

73 = 98 %            100 % = 74,45

6,4 = 206 %         100 % = 3,11

58,6 = 4,52 %      100 % = 1 296,46

4,7 = 13,7 %        100 % = 34,31

13 500 = 76 %          100 % = 17 763,16

 

 

Smíšené úlohy

    

 

7.      Vypočítej:

 


45 ze 150 =     30 %

     96 ze 400 =     24 %

14 ze 70 =       20 %

16,8 ze 112 =  15 %

40 z 25 =         160 %

5,6 ze 70 =      8 %

 

8.      Vypočítej:

 


27 % z 58 =        15,66

26 % = 52,78      100 % = 203

17 % = 238         100 % = 1 400

18 ze 72 =          25 %

329 z 2 350 =      14 %

38 % z 95 =       36,1

 

9.      Vypočítej základ, jestliže platí:

 


18 % = 1 204           100 % = 4 300

35 % = 91                100 % = 260

27 % = 1 944           100 % = 7 200

120 % = 91,2           100 % = 76

108 % = 68,04         100 % = 63

83 % = 88,81           100 % = 107

237 % = 18,486       100 % = 7,8

0,36 % = 0,01764    100 % = 4,9

 

10.  Vypočítej:

 


38 % z 96 =             36,48

54 % z 8,7 =            4,698

28 % z 92 =             25,76

0,3 % z 825 =          2,475

48 % z 58 =             27,84

168 % z 1 893 =      3 180,24

0,4 % z 1 874 =       7,496

28 % z 237 =           66,36

 

11.  Vypočítej, kolik procent je:

 


36 ze 105 =               34,3 %

82 ze 102 =               80,4 %

48 ze 156 =               30,77 %

123 z 857 =               14,35 %

96 z 80 =                   120 %

72 z 96 =                   75 %

48 z 527 =                 9,1 %

66,36 z 237 =            28 %

129,36 z 98 =            132 %

5,0076 z 3,9 =           128,4 %

 

12.  Vypočítej základ, jestliže platí:


 


0,86 % = 0,8256      100 % = 96

72 % = 201,6           100 % = 280

76 % = 40,28           100 % = 53

29 % = 1 026,6        100 % =3 540


16 % = 6 200           100 % = 38 750

45 % = 212,4           100 % = 472

112 % = 43,568       100 % = 38,9

84 % = 12 264         100 % = 14 600

 

13.  Vypočítej:

 


48 % z 4,35 =  20,88

0,86 % z 43,2 =    0,37152

3,2 % z 874 =  27,968

127 % z 306 =   388,62

315 % z 0,75 =     2,3625

118 % z 473 = 558,14

76 % z 85 =     64,6

0,18 % z 0,72 =    0,001296

110 % z 206 = 266,6

 

 

Slovní úlohy

 

1.      Rodina Novákova platí měsíčně za byt 1 500 Kč, což je 12 % jejich příjmů za měsíc. Rodina Polákova platí stejné nájemné, které představuje 16 % jejich měsíčních příjmů. Vypočítej měsíční příjem každé rodiny.

 

2.      Při střelbě trestných hodů v košíkové dosáhlo první družstvo 39 bodů  z 68 hodů. Druhé družstvo dosáhlo z 89 hodů celkem 46 bodů. Které družstvo bylo úspěšnější ? (Úspěšnost vyjádři v procentech !)

 

3.      Žáci psali diktát, který obsahoval 80 slov. Helena napsala chybně 5% slov, Olga a Jirka měli správně 90 % slov, Petr a Věra napsali správně 85 % slov. Kolik slov napsal správně každý z pěti žáků ?

 

4.      Zimní boty původně za 1 000 Kč byly zlevněny o 10 % . Po nějaké době je obchodník opět o 10 % zdražil. Za kolik Kč je nakonec prodával ? Kolik procent původní ceny činila konečná cena bot ?

 

5.      Zaměstnanec dostal v prosinci mimořádnou odměnu 1 400 Kč, což je 17,5 % jeho měsíční mzdy. Jaká je jeho měsíční mzda ?

 

6.      Dělníkova měsíční mzda činí 8 000 Kč. V lednu dostal mimořádnou odměnu ve výši 32 % jeho mzdy. Kolik Kč dostal za odměnu ?

 

7.      V diktátě o 80 slovech se dopustili někteří žáci chyb. Olga a Jirka měli 10 % slov špatně, Helena   byla úspěšná v 95 % všech slov a Petr s Věrou měli dobře jen 85 % slov. Kolik slov napsal správně každý z těchto 5 žáků ?

 

8.      Každá ze dvou rodin na sídlišti platila stejný měsíční nájem za svůj byt ve výši 1 200 Kč. Pro první rodinu to představovalo 8 % měsíčních příjmů a pro druhou 10 % měsíčních příjmů. Jaký byl měsíční příjem každé z obou rodin.

 

9.      Dvě družstva házené trénovala střelbu trestných hodů. První družstvo z 68 pokusů zasáhlo branku devětatřicetkrát, druhé pak zasáhlo branku šestatřicetkrát z 89 hodů. Vyjádři úspěšnost každého družstva  v procentech.

 

10.    Obchodník prodával zimní bundy za 1 000 Kč. Protože po nich byla veliká poptávka zdražil je o 10 % . Na jaře se však špatně prodávali, proto je opět o 10 % zlevnil. Za kolik Kč se prodávali na jaře ? Kolik procent původní ceny stály bundy na jaře ?

 

11.  Čerpadlem o výkonu 25 litrů za sekundu se naplní nádrž za 1 hodinu a 12 minut. Za jak dlouho se naplní nádrž čerpadlem o výkonu 20 litrů za sekundu ?

 

12.  Osm dělníků provede úklid staveniště za 6,5 hodiny. Kolik dělníků by muselo pracovat, aby byl úklid hotov již za 4 hodiny ?

 

13.  V 7.B ze 20 žáků 18 chodí na počítače. Kolik je to procent ?

 

14.  Z 80 000 letadel, které vyrobilo Německo za poslední tři roky druhé světové války, zničila Sovětská armáda 75 000. Kolik je to procent ?

 

15.  Ze 760 žáků základní školy bylo 25 % vyznamenaných, 74,5 % prospělo a ostatní žáci neprospěli. Vypočítej, kolik žáků školy bylo s vyznamenáním, kolik prospělo a kolik neprospělo.

 

16.  Z 540 žáků školy bylo 20 %vyznamenaných, 75 % prospělo, ostatní neprospěli. Kolik žáků bylo s vyznamenáním, kolik prospělo, kolik neprospělo ?

 

17.  Kolik součástek objemu 9,5 cm3 vyrobí dělník z tyče o objemu 0, 001 m3, jestliže odpad činil 5 % ?

 

18.  Kolik součástek objemu 8,5 cm3 vyrobí dělník z tyče o objemu 0, 001 dm3, jestliže odpad činil 15 % ?

 

19.  Z 540 žáků školy bylo 20 % vyznamenaných, 75 % prospělo, ostatní neprospěli. Kolik žáků bylo s vyznamenáním, kolik prospělo, kolik neprospělo ?

 

20.  V 7.A třídě je 36 žáků. S vyznamenáním prospělo 9 žáků. Kolik procent žáků tvoří zbytek třídy ?

 

21.  V 7.B je 32 žáků, z nichž 25 % se učí anglický jazyk. Kolik žáků se neučí anglický jazyk?

 

22.  V internátě je 65 žáků. Z toho je 40 chlapců a 25 děvčat. Kolik procent je chlapců a kolik děvčat ?

 

23.  Elipsa:                d2=50

     d2´= 50

Kolik procent bude činit odpad při výrobě těsnících podložek, budou-li se vyrábět ze čtvercových desek o délce strany a = 20 cm. Podložka má tvar a rozměry podle obrázku v mm. Uvažte, kolik těsnících podložek je možné vyrobit z jedné desky.

 

Elipsa: d1=10
     d1 . . .  vnitřní průměr podložky

     d2 . . .  vnější průměr  podložky

 

 

 

 

 

 

24.  Dílna měla za měsíc vyrobit 800 výrobků. Na kolik procent splnila plán, jestliže vyrobila 840 výrobků ?

105 %

25.  V bývalé NDR zaujímala zemědělská půda 42 % rozlohy země, která byla 108 178 km2. Vypočítej rozlohu zemědělské půdy v bývalé NDR.

45 434,76 km2