wz

Čtyřúhelníky

 

1.        Vypočítej obvod obdélníku s obsahem 36 cm2, jehož delší strana měří 1,8 dm.

o = 40 cm (str.174)

 

2.        Výpočtem urči obvod rovnoběžníku ABCD, jestliže strana a = 0,64 m, příslušné výšky měří va = 35 cm, vb = 560 mm.

o = 208 cm (str.174)

3.        Vypočítej obsah obdélníku s obvodem 0,4 m, když jeho kratší strana měří 20 mm.

S = 36 cm2 (str.174)

 

4.        Výpočtem urči obvod trojúhelníku ABC, jestliže jeho obsah měří 94,5 cm2, strany a = 1,8 dm, b = 13 cm, va = 105 mm, vc = 7 cm

o = 58 cm (str.174)

 

5.        Jakou výměru má pozemek na obrázku ?                                 50 m

 


       42 m                                       42 m        

 

 

                                                                                             

                                                                                                                 110 m

S = 2 352 m2 (str.175)

 

6.        Vypočítej výměru ( obsah ) sadu tvaru lichoběžníku, jsou-li délky rovnoběžných stran 20 m a 24 m a jejich vzdálenost 30 m.

S = 660 m2 (str.175)