wz

Měřítko plánu, mapy

 

1.      Vzdálenost z Turnova do Jablonce n.N. je 22 km. Jakou úsečkou bude tato vzdálenost znázorněna na mapě s měřítkem 1 : 250 000 ?

8,8 cm

2.      Na plánku byly rozměry obdélníkové destičky 8 a 6 cm. Skutečná destička z plexiskla byla k plánku v poměru 7:2. Jaké byly skutečné rozměry destičky ?

28 cm; 21 cm

3.      Z Jablonce do Liberce je 12 km. Jakou úsečkou je tato vzdálenost znázorněna na mapě s měřítkem 1 : 200 000 ?

 

4.      Sestroj plán pozemku v měřítku 1 : 500, jestliže platí:  a = 38 m, b = 40 m, c = 42 m, d=42m, AC = 60 m.

á = 7,6 cm; b´= 8 cm; c´= 8,4 cm; d´= 8,4 cm; AĆ´= 12 cm

5.      Na mapě v měřítku 1 : 1 000 je zakreslen obdélníkový pozemek o rozměrech 4,2cm a 5,8cm. Jaká je výměra tohoto pozemku  v m2 ?

2 436 m2

6.      Jaká  je  skutečná  vzdálenost  dvou  míst, která jsou od sebe vzdálena na mapě v měřítku 1 : 100 000   5,5 cm ?

5,5 km

7.      Jak daleko jsou od sebe vzdálena dvě místa na mapě v měřítku 1 : 75 000, jestliže jejich skutečná vzdálenost je 30 km ?

40 cm

8.        Na mapě v měřítku 1 : 300 000 jsou dvě místa vzdálena 5 cm. Jaká je jejich skutečná vzdálenost ?

 

9.        Jaká je skutečná výměra ovocného sadu, který je na plánu v měřítku 1:500 zobrazen geometrickým obrazcem s obsahem 34 cm2?

 

10.    Urči měřítko plánu, kde 1,2 m ve skutečnosti je 6 mm na plánu.

 

11.    Urči měřítko technického výkresu, kde 3 mm ve skutečnosti jsou znázorněny úsečkou 1,5 cm.

 

12.    Obrázek o původní délce 28 cm a šířce 21 cm byl po otištění v učebnici zmenšen v poměru 2 : 7. Jaké budou rozměry obrázku v učebnici ?

 

13.    Na plánu obce je zakreslena zahrada v měřítku 1:1 000. Má tvar obdélníku, jehož rozměry na plánu jsou 25 mm a 28 mm. Urči výměru této zahrady.

 

14.    Pozemek tvaru obdélníku má na mapě rozměry 25 mm a 15 mm. Urči obsah tohoto pozemku ve skutečnosti, jestliže mapa je zakreslena v měřítku 1:5 000.

 

15.    Na plánku s měřítkem 1 : 250 je naše zahrada zakreslena jako čtverec s obsahem 36 cm2. Kolik metrů pletiva potřebujeme na oplocení zahrady ?

 

16.    Rozměry stavební parcely tvaru obdélníku  jsou 120 m a 90 m. Jaké rozměry bude mít na výkrese v měřítku 3 : 4 000 ? Uveď v mm.

 

17.    Bazén je 50 m dlouhý a 20 m široký. Jak bude vyznačen na plánu v měřítku 1 : 200 ?

 

18.    Jaké je měřítko výkresu, jestliže součástka 8 mm dlouhá má na výkresu velikost 2,4 cm ?