Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:

Dotazy:


Lomené výrazy

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Soustavy lineárních rovnic

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic

Podobnost


Funkce

Goniometrické funkce

Objemy a povrchy těles

Prověrky

Domácí úkoly

Přijímací zkouškyCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: