wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:


Lomené výrazy

Přijímací zkoušky

Soustavy lineárních rovnic

Podobnost


Funkce

Goniometrické funkce

Objemy a povrchy těles

Slovní úlohy

Prověrky

Domácí úkolyCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: