Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Lomené výrazy

1. Krácení lomených výrazů

Výsledky krácení lomených výrazů

2. Součet a rozdíl lomených výrazů

Výsledky součtu a rozdílu lomených výrazů

3. Násobení lomených výrazů

Výsledky násobení lomených výrazů

4. Dělení lomených výrazů

5. Složené lomené výrazy

6. Krácení složených lomených výrazů

7. Rovnice s neznámou ve jmenovateli