Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:

Dotazy:


Běloun

Číselné výrazy

Finanční matematika

Funkce

Geometrické obrazce

Goniometrické funkce

Konstrukční úlohy

Lineární rovnice

Nerovnice

Osová, středová souměrnost


Testy z matematiky 2004

Algebraické výrazy

Povrch a objem těles

Procenta

Pythagorova věta

Slovní úlohy řešené rovnicemi

Trojčlenka

Úhly souhlasné, střídavé

Výpočet neznámé ze vzorce

PodobnostCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: