wz

Trojčlenka

 

1.      Na vůz naložili při první jízdě 80 železných prutů, každý o hmotnosti 18 kg, při druhé jízdě nakládají pruty o hmotnosti 15 kg. Kolik jich mohou naložit, má-li být celkový náklad stejný ?                                                                                             

[96 prutů]

2.      V domě s ústředním vytápěním se denně spotřebuje 0,6 t koksu. Zásoba koksu stačí na 75 dní. Na kolik dní bude stačit tato zásoba, sníží-li se denní spotřeba o 37,5 kg ?      

[80 dní]

3.      Pole obdélníkového tvaru o rozměrech 560 m a 380 m mělo výnos 20 t/ha brambor. Kolik hl lihu se získalo z tohoto pole, jestliže z 8 tun brambor se vyrobí 10,2 hl lihu ?

[542,64 hl]

4.      Kolik kilogramů čerstvých jablek je třeba na 120 kg sušených jablek, jestliže z 0,4 t čerstvých jablek získáme 75 kg sušených jablek ?

[640 kg]

5.      Z řepy uložené na hromadě se ztrácí denně 16 g cukru na každých 100 kg řepy. Kolik kg cukru se ztratilo z hromady 328 tun cukrové řepy, když byla odvezena až za 8 dní ? Ztrátu cukru vyjádři v korunách, jestliže 1 kg krystalového cukru je za 7,30 Kč.

[419,84 kg, 3 065 Kč]

6.      Čtyři traktory by jarní orbu provedly za 13,5 dne. Za jak dlouho ji provedou tři traktory ?

[18 dní]

7.      Na našich tratích se používají kolejnicové díly dlouhé 25 m  o hmotnosti 49,6 kg na 1 m délky. Kolik vagónů o nosnosti 20 tun je zapotřebí k odvozu kolejnic na trať o délce 15 km ?

[75 vagónů]