wz

Procenta

 

1.      Petr zhotoví 20 výrobků za směnu. Pavel zhotoví za směnu o 5 % výrobků více. Kolik výrobků zhotoví oba dohromady za 5  směn ?

[ 205 výrobků]

2.      V jídelně na jeden oběd připravují 490 porcí po 50 g vařeného masa. Vařením maso ztrácí 30 % hmotnosti. Kolik kg syrového masa k vaření musí školní jídelna připravit pro tento oběd ?

[35 kg]

3.      Ze 100 kg škrobu se průměrně získá 63 litrů čistého lihu. Kolik tun brambor je třeba k výrobě 30 hl čistého lihu, obsahují-li brambory 18 % škrobu ?

[26,5 t brambor]

4.      Kostka cukru má průměrnou hmotnost 6,25 gramu. Kolik kostek se vyrobí z jedné řepy o hmotnosti 1,5 kg při 15 % cukernatosti ?

36 kostek