wz

Goniometrické funkce

 

1.      Jak vysoko vystoupí letadlo letící rychlostí 250 km/h za 15 minut, jestliže stoupá pod úhlem 7o 30´ ?

8,2 km

2.      Těleso  je složeno z rotačního válce a rotačního kužele se vhodnými podstavami. Válec má poloměr r = 15 cm a výšku v = 80 cm. Strana kužele svírá s výškou úhel j = 300. Vypočítej objem tohoto složeného tělesa.

62,64 dm3

3.      Do kruhu o průměru | AB | = 10 cm je vepsán trojúhelník ABC tak, že velikost úhlu u vrcholu A je 45o. Kolik procent obsahu kruhu tvoří obsah trojúhelníku ?

31,8 %

4.      Vypočítej objem pravidelného osmibokého jehlanu s podstavnou hranou délky a = 6 cm a výškou v = 9 cm.

V = 521,28 cm3 (str.79)