wz

Pythagorova věta

 

1.      Strom vysoký 8 m byl větrem zlomen tak, že se jeho vrchol dotýká země 4 m od kmene. V jaké výšce byl strom zlomen ?

Ve výšce 3 m (str.95)

2.      Strany jednoho trojúhelníku mají délky 25 cm, 25 cm a 30 cm, strany druhého trojúhelníku jsou dlouhé 25 cm, 25 cm a 40 cm. Který z nich má větší obsah ?

Mají stejný obsah

3.      Vypočítej obsah pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku s přeponou c délky 10 cm.

25 cm2

4.      Vypočítej délku tětivy kruhu K, který má průměr 14,4 cm a vzdálenost tětivy od středu kruhu je 45 mm.

11,2 cm