Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.
Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.


Matematika


6. ročník:

7. ročník:

8. ročník:

9. ročník:

Přijímačky:

Dotazy:


Přirozená čísla

Zaokrouhlování

Desetinná čísla

Početní operace s úhly

Římská čísla

Jednotky délky, obsahu, objemu

Eukleidovské konstrukce


Obdélník, čtverec

Trojúhelníky

Kružnice. Kruh

Souřadnicový systém

Osová souměrnost

Kvádr, krychleCvik dělá mistra !

Počítadlo návštěv: