wz

Výpočet neznámé ze vzorce

 

1.      Ze vztahu   vyjádři, čemu se rovná R.

2.      Objem rotačního válce je V cm3, průměr podstavy je d cm.

b)      Vypočti obecně ( užitím V, d ) výšku válce v.

c)      Vypočti výšku válce, je-li objem V = 17 662,5 cm3 a průměr d = 25 cm.