wz

Trojčlenka

 

1.      Osm dělníků provede úklid staveniště za 6,5 hodiny. Kolik dělníků by muselo pracovat, aby byl úklid hotov již za 4 hodiny ?

13 dělníků

2.      Čerpadlem o výkonu 25 litrů za sekundu se naplní nádrž za 1 hodinu a 12 minut. Za jak dlouho se naplní nádrž čerpadlem o výkonu 20 litrů za sekundu ?

1,5 h

3.      Auto spotřebuje 8 litrů benzínu na 100 km. Kolik litrů benzínu spotřebuje, jestliže ujede 60 km ?

4,8 l

4.      Za kolik hodin a minut dojede auto z Jablonce nad Nisou do Turnova ( 24 km ), jede-li rychlostí 75 km/h ?

19 min 12 s

5.      1,5 kg vepřového masa je za 97,50 Kč. Za kolik Kč bude 600 g masa ?

39 Kč

6.      Na vůz bylo naloženo 78 beden o hmotnosti 19 kg. Kolik beden o hmotnosti 25 kg mohou naložit, má-li být celkový náklad stejný ?

 

7.      Stroj vyrobí za 30 minut 27 součástek. Kolik součástek vyrobí za 75 minut ?

67,5 součástek

8.      Lano o třech drátech snese zatížení 420 kg. Jak velké zatížení snese lano z deseti drátů ?

1 400 kg

9.      Pojede-li vlak průměrnou rychlostí 60 km/h, překoná jistou vzdálenost za 5 hodin 30 minut. Jakou průměrnou rychlostí musí jet, aby tutéž vzdálenost překonal za 5 hodin ?

 

10.  Když budu sázet sazenice na vzdálenost 20 cm a řádky ve vzdálenosti 30 cm, vystačí sazenice na plochu 6 m2. Na jakou plochu vystačí sadba, když sazenice vysázím ve vzdálenosti 25 cm a řádky také ve vzdálenosti 25 cm ?

6,25 m2

11.  Sedm dělníků opracuje za směnu 357 součástek. Kolik součástek opracuje za směnu 16 dělníků ?

816 součástek

12.  Eva vyšívá ubrus. Kdyby vyšívala denně tři čtvrtě hodiny, byla by hotová za 8 dní. Za kolik dní bude s vyšíváním hotová, bude-li denně vyšívat jen 20 minut ?

18 dní

13.  Jeden kilogram kuřete stojí 49,40 Kč. Jakou hmotnost mělo kuře, za které jsme zaplatili 74,10 Kč ?

1,5 kg

14.  Prázdná nádoba má hmotnost 4,6 kg. Naplněná olejem 26,68 kg. Kolik litrů oleje je v nádobě, když jeden litr oleje má hmotnost 920 gramů?

24 litrů

15.  9 jízdenek stálo 153 Kč. Kolik stojí 11 jízdenek ?

187 Kč

16.  2 zedníci omítnou chodbu za 54 hodin. Za jak dlouho by omítlo chodbu 9 zedníků ?

12 h

17.  Průměrná délka kroku Standy je 80 cm. Při přespolním běhu jich Standa napočítal 2 125. Petr má krok 85 cm. Kolik kroků udělal Petr při přespolním běhu ? Jak byla dlouhá trať závodu ?

2 000 kroků, 1 700 m

18.  Když traktorista použije pluh se 4 radlicemi, zorá lán za 48 hodin. Jak dlouho bude trvat orba, když použije pluh se šesti radlicemi ?

32 h

19.  Jedna tuna mořské vody obsahuje 25kg soli.Kolik tun vody je třeba odpařit na 1 tunu soli?

40 t

20.  Písařka napsala 16 stran textu za 2 h 8 min. Kolik stránek by napsala za 1/3 hodiny ?

2,5 stran

21.  Když budu denně číst 15 stran, přečtu knihu za 8 dní. Kolik stran musím denně číst, abych knihu přečetl o 2 dny dříve ?

20 stran

22.  Za 3/4 hodiny pokryl zedník obkládačkami 3/5 zdi kolem umyvadla. Za jak dlouho obložil celou zeď kolem umyvadla ?

75 minut

23.  Na obdélníkový záhon s rozměry 8m a 3m bylo vysázeno 96 sazenic jahodníku. Kolik sazenic vysázíme na čtvercový záhon se stranou dlouhou 12 metrů ?

576 sazenic

24.  Dubový trám kvádru s rozměry 4,6m, 20cm, 15cm má hmotnost 96,6 kg. Vypočítej hmotnost dubového trámu s rozměry 5m, 18cm, 22cm.

138,6 kg

25.  7 pracovníků by udělalo práci za 15 směn. Po 5 směnách 2 pracovníci onemocněli. Za jak dlouho dokončí práci zbylí pracovníci ?

14 směn

 

 

Složená trojčlenka

 

Jedna a půl slepice snesla jedna  půl vejce za den a půl. Kolik snese šest slepic za sedm dní ?

 

Postup:

1.      Trojčlenku rozdělím na jednoduchou trojčlenku ( 2 sloupce ) + zbytek, přičemž původní údaj ze zbylého sloupce se nemění.

 

1,5 slepic . . . 1,5 vajec . . . 1,5 dne

6 slepic . . .     x vajec . . .   7 dní

                       

                         

2.      Po vypočítání x z jednoduché trojčlenky vypočítám druhý údaj ze zbylého sloupce.

 

1,5 slepic . . . 7 vajec

6 slepic . . . . . x vajec    

 

           

            Šest slepic za sedm dní snese 28 vajec.

 

26.  Tři dlaždiči pracovali denně 5 hodin a vydláždili za dva dny 9 m ulice. Kolik hodin pracovali příští den 2 dlaždiči, jestliže při stejném výkonu vydláždili 4,8 m ulice ?

8 h

27.  Traktorista zapojil za traktor 2 secí stroje a zasel za 5 hodin 7 ha žita. Kolik hektarů zasel za 8 hodin příští den, jestliže zapojil 3 secí stroje ?

16,8 ha

28.  Šest švadlen ušije 5 obleků za 3 dny. Za jak dlouho ušijí 4 švadleny 8 obleků ?

7,2 dne

29.  5,5 litru mořské vody obsahuje 180 g soli. Kolik gramů soli obsahuje 2,75 litrů mořské vody ?

90 g

30.  Nádrž tvaru kvádru s rozměry dna 2,5 m a 2 m je prázdná. Přítokem přiteče do nádrže 10 litrů vody za sekundu. Jak vysoko bude voda v nádrži, jestliže bude přitékat 3 minuty 20 sekund ?

v =4 dm

31.  Žáci vysázeli na lesní pasece 280 smrčků a 60 borovic. Vyjádři co nejmenšími přirozenými čísly poměr počtu vysázených borovic k počtu vysázených smrčků.

3 : 14

32.  300 g sušených hub obsahuje 36 g vody. Kolik gramů vody obsahuje 0,5 kg sušených hub ?

60 g

33.  Do mateřské školy koupili 12 míčů po 8 Kč. Kolik míčků po 6 Kč mohli za stejnou částku nakoupit ?

16 míčků