wz

1. Zápis zlomků

 

zápis zlomků

 

Jmenovatel vyjadřuje, na kolik částí jsme celek rozdělili.

Čitatel vyjadřuje počet částí.

 

zápis zlomků 3

2. Smíšená čísla

 

3. Převádění zlomků na desetinná čísla

 

 

 

4. Rozšiřování zlomků

rozsirovani_zlomku-00.jpg

5. Krácení zlomků

 

 

 

6. Porovnávání zlomků podle velikosti

 

6.1      Porovnávání zlomků podle stejného jmenovatele

porovnavani_zlomku_3.jpg

porovnavani_zlomku_2.jpg

6.2      Porovnávání zlomků podle stejného čitatele

 porovnavani_zlomku_4.jpg

porovnavani_zlomku_5.jpg

6.3     Porovnávání zlomků převedením na desetinné číslo

porovnavani_zlomku_6.jpg

6.4.   Porovnávání zlomků pomocí křížového pravidla

porovnavani_zlomku_7.jpg

6.5   Výpočet neznámé ze zlomku

porovnavani_zlomku_8.jpg

porovnavani_zlomku_9.jpg

Úloha 6.5.

Pomocí křížového pravidla vypočítej x:

porovnavani_zlomku_10.jpg

7. Součet a rozdíl zlomků

1.   Se stejnými jmenovateli

soucet_rozdil_00.jpg

soucet_rozdil_01.jpg

soucet_rozdil_02.jpg