wz

Trojúhelník

1. Výšky trojúhelníku

2. Těžnice trojúhelníku

3. Kružnice opsaná

4. Kružnice vepsaná

5. Procvičování