wz

 

Množiny bodů

mnoziny_bodu.jpg

Množina bodů stejně vzdálených od:

mnoziny_bodu-01.jpg

mnoziny_bodu-02.jpg

 

Thaletova kružnice

mnoziny_bodu-03.jpg

 mnoziny_bodu-04.jpg