wz

Lineární rovnice

 

Vypočítej rovnice a proveď zkoušku:

 


1.      a)    x + 9   = 12                                                  b)           7. (x + 2) = 5. (x + 2)

 

2.      a)    x + 4   = 10                                                  b)                2. (x – 2) = 5. (x + 1)                  

3.      a)    3x + 5 = 23                                                  b)      10s – 3 = 7. (s + 3)  

 

4.      a)    8x -  9 =   -33                                              b)           4. (x + 2) = 58 + 3x                                                     

5.      a)    18 – 2x    = 32                                             b)      5. (7 + 3v) = 14v           

 

6.      a)    6x – 7      =   5                                              b)      2n – 7 = 3. (n – 1)

 

7.      a)    9x + 12    = 12                                             b)      (9 – x) = 4. (x +    6)                                           

8.      a)     27 – 3x   = 30                                             b)      7. (5 – 2x) = 3. (17 – 2x)   

 

9.       a)    5x + 7 = 3x + 19                                         b)           5x + 8 – 3x – 11 = 3x - 5       

 

10.   a)    6x – 3 = 4x + 7                                       b)      10 + 3x – 2 + x = 3x + 6 + 2x + 8

 

11.   a)    9x – 15 = 5x – 27                                        b)      5.( 2x – 1)   + 2 = 7. ( x + 3 )

 

12.   a)    3x + 41 = 5x + 13                                       b)       7 + 9d – 4 – 4d = 5d + 3 – d + 8

 

13.   a)    3z + 8 = 4 – z                                              b)      10m + 12 – 4m – 19 = m – 3 + 4m – 4

 

14.   a)    4x + 8 = 5x + 14                                         b)      3x + 14 + 6x – 29 = 43 + 8x – 70 - 32 

15.   a)    6m – 7 = 5m – 7                                          b   -7 – 13z + 15 + 16z = 57 – 5z + 4z – 52

 

16.   a)    10x – 3 = 7x + 21                                       b)  18x + 15 – 15x + 26 = -4x + 7 + 9x + 6        

17.   a)     3 + 5a = 11 + 4a                                        b)      22x + 23 – 17x – 16 = x – 8 + 2x + 27 

18.   a)     6m – 7 = 5m – 7                                         b) 15x – 10 + 21x + 7 = -9 – (+3x) + 16 + x


 

19.   a)    2x – 3 = 3x – 5                                                                  

e) 


 

 

 

Vypočítej rovnice a proveď zkoušku:

 

1.      a)  2.( 5x – 3) – 7.( x + 2 )      = - 5                              b)  2 – x = 3x - 4                                                                                                                                                                  

2.      a)  8.( y – 7 ) – 3.( 2y + 9 )     = 15                               b)  28 – 10k + 4 = 7k - 70

 

3.      a)  2x – 3( x – 1) = 2                                                                  b)  2( 4x + 3 ) – 2 = 6 – 5( 1 – x )

 

4.      a)  3 = 3y – 4( y – 1 )                                                             b)  15x – 10 = 15x – 9 – 2x

 

5.      a)  15 – 6x + 5x  = 5 – 3x + 3                                           b)  10a – 2 – 9a + 3 = a + 1

 

6.      a)  2( 4y + 3 ) – 3 = 2 – 5( 1 – y )                                b)  40 – 14 + 12u = 30 + 7u – 3 + 5u + 5

 

7.      a)  25 – 30 + 9x = 6x – 20                                                b)  3x + 3 = 2x - 2

 

8.      a)  6,2 – 9,3z + 5,8z = -1,3 – 2z + 3                        b)  ( x – 3 ) ( 1 – 2x ) = ( 2x – 5 ) ( 4 – x )

 

9.      a)  4x – 12 – 6x + 3 = 0                                                         b)  ( u + 22 ) ( 2u + 3 ) = ( 2u + 9 ) ( u + 12 ) 

 

10.  a)                                                             b)  k2–49 – 3(k - 4) (k –7)  = (4–k) (5+2k)

 

11.  a)  7 – 2y – 4 = 5                                                                            b)  10 + z – 3z = 0

 

12.  a)  10v – 6 = 7v + 14 – 5                                                  b)  25 – 5y – 18 + 12y = 0

 

13. 

14. 

15. 

 

16.  a)  6,2 – 12,4z + 8,4z  = -1,8 – 2z + 5                b)  x2 + 4x + 4 = 2x2 – 3x + 6 – x2 + 3x

 

17.  a)  2 + x = 3 + 4x                                                                            b)  x + 4 = 2x – 2

 

18.  a)  12 – 5u = 4 + 3u                                       b)  3y + 1 = 4y - 4                                                                      

 

19.  a)  15x + 15 – 4x + 7 = 0                              b)  10z – 5 = 3z - 12

 

20.  a)  (x + 2) (x – 3) + (2 – x) (x + 3) = 5            b)  ( 2t + 6 ) ( t + 3 ) – 24 = ( t + 3 ) ( 2t – 3 )

 

21.  a)  5x + 7 = 3x + 19                                      b)  7 ( 5 – 2x ) = 3 ( 17 – 2x )

 

22.  a)  22x + 23 – 17x – 16 = x – 8 + 2x + 27     b) 

 

23.  a)      b)

 

24.       

 

 

Kartičky

 

Vypočítej a proveď zkoušku:

 

1.      15 – 6x + 5x = 5 – 3x + 3

2.      2 ( 4y + 3 ) – 3 = 2 – 5 ( 1 – y )

3.      25 – 30 + 9x = 6x – 20

4.      6,2 – 9,3z + 5,8z = -1,3 – 2z + 3

5.      4x – 12 – 6x + 3 = 0

6.     

 

7.     

 

8.      u2 – 4u+4 = u2 - 4u + u – 4 -    

9.      25 – 5y – 18 + 12y = 0

10.  6,2 – 12,4z + 8,4z = -1,8 – 2z + 5

11.  x2 + 4x + 4 = 2x2 – 3x + 6 – x2 + 3x

12. 

13.  7 – 2y – 4 = 5

14.  10v – 6 = 7v + 14 – 5

15.  3y – 3 – 3 = 2 -

16.  3x – 2 + x = -4

17.  2 – x = 3x – 4

18.  15 – 6x – 1 = 4 -

19.  28 – 10k + 4 = 7k – 70

 

20.  2 ( 4x + 3 ) – 2 = 6 – 5 ( 1 – x )

 

21.  15x – 10 = 15x – 9 – 2x

 

22. 

 

23.  10a – 2 – 9a + 3 = a + 1

 

24.  40 – 14 + 12u = 30 + 7u – 3 + 5u + 5

25. 

 

26.  2 + x = 3 + 4x

 

27.  x + 4 = 2x – 2

 

28.  12 – 5u = 4 + 3u

 

29.  15x + 15 – 4x + 7 = 0

 

30.  10z – 5 = 3z – 12

 

31.  3x + 3 = 2x – 2

 

32.  ( x – 3 ) (1 – 2x ) = (2x – 5 ) ( 4 – x )

 

33.  ( u + 22 ) ( 2u + 3 ) = ( 2u + 9 ) ( u + 12 )

 

34.  k2 – 49 – 3 (k – 4 ) ( k – 7 ) = ( 4 – k ) ( 5 + 2k )

 

35.  10 + z – 3z = 0

 

36.  ( x + 2 ) ( x – 3 ) + ( 2 – x ) ( x + 3 ) = 5

 

37.  ( 2t + 6 ) (t + 3 ) – 24 = ( t + 3 ) ( 2t – 3 )

 

38.  y = 1 + ( 2y - 3 ) - ( 3y - 2 )

 

39.  8 . ( y - 7 ) - 3 ( 2y + 9 ) = 15

 

40.  2 . ( 5x - 3 ) - 7 . ( x + 2 ) = -5

 

41.  2x + 1 + ( 3x - 2 ) = 5 - ( 2x - 1 )

 

42.  ( 2x - 1 )2 - 4x = 4x2 + 17

 

43.  ( 2v - 1 )2 - 2v = 4v2 + 12

 

44.  Vypočítej rovnice a proveď zkoušku:

 


a)      3x + 14 = 8x – 1

b)      4x – 12 = 5x – 18

c)     

d)     


 

45.  Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 


a)      3 ( x + 1 ) + 3,4 = 2 ( ( x + 1,7 )

b)      2z - 7 = 3 ( z - 1 )


 

 

 

 

46.  Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 


a)      3x + 14 = 8x – 1

b)     

c)     

d)      9x – 15 = 5x – 27

e)      8 . ( 9 – x ) = 4 . ( x + 6 )

f)        10x – 3 = 7x + 21

g)      2 . ( x – 2 ) = 5 . ( x + 1 )

h)      8 . ( y – 7 ) – 3 . ( 2y + 9 ) = 15


 

i)        4x – 12 = 5x – 18               j)     7 ( 6z – 1 ) + 3 ( 2z + 1 ) – 5 ( 12z – 7 ) = 23

 

47.  Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 


a)     

 

b)     


48.  Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 


a)      0,5 ( 6x–8 ) = -14+3x–5( 4 + 3x )

b)      11 ( -x + 7 ) = 19 – 3,5 ( 4 – 2x )


 

c)      4 . ( y + 2 ) - 7 . ( 2y - 1 ) = 30 - 9 . ( 3y - 4 )                                                    [y=3]

 

d)      8 . ( 7 - 4x ) - 7 . ( 4x + 1 ) = 19 - 5 . ( 8x - 1 )                                                  [  ]

 

e)                                                                                            [ -54 ]

 

f)                                                                                 [ 60 ]

 

g)                                                                               [ 3 ]

 

h)                                                                      [ 1 ]

 

49.  Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 


a)                            [ 30 ]

b)                            [ -14 ]


 


c)                                  [ 6 ]

d)                      [ 36 ]


50.         Vypočítej rovnici a proveď zkoušku  


 


a)     

b)     


c)     

 

51.  Vypočítej rovnici a proveď zkoušku

 

a)                                     b)      7 ( x - 1 ) + 5 ( -x + 3 ) = 4

 

52.    Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:


a)         3x + 7 = x + 17              x = 5

b)        x – 12 = 3x – 18            x = 3


c)         15 – x = 28 – 17            x = 4

d)        43 – x = 51 + 3x            x = -2

e)         18 – 2x = 21 + x            x = -1

f)          7x + 12 = 3x + 48          x = 9; 75


g)         5x – 32 = 12x – 74        x = 6; -2

h)         49 – 3x = 5x – 7            x = 7; 28


i)           18x – 35 = 8 – 25x        x = 1; -17


 

53.    Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:


a)        

b)       


 


c)        

d)       


 

54.    Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

a)         ( u – 2 )2 = ( u + 1 ) . ( u – 4 )       u = 8;  36

b)        ( 2x – 1 )2 – 4x = 4x2 + 17            x = -2;  33

 

55.    Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 

x = 1 (str.128)

56.    Vypočítej rovnici a proveď zkoušku:

 

x = -4 (str.128)