wz

1.

 


2x5 – 4x3 + 8x5 – 10x3 =

6x3y – 7xy3 + 8x3y + 4xy3 =

3a2b + 5a2b2 – 2ab + 4a2b2 =

5x3 + 4x2 – 9x2 + 8x3 =


6x5 + 6x5 =

 

2.

 


4b3 . 3b4 =

9x2 . 3x2 =

18a2b5c4 . 4b6c3 =

27a6b8 : 9a8b3 =

3ab2 . ( 4a – 7 ) =

3a4 b2 . ( 6x2y + 4xy2 – 7x2y ) =


 

3.

  


4.

 

Vypočítej pomocí tabulek:

 


75,4892 = 75,52 = 5 700,25                   0,1082 = 0,011664   

65,832 = 65,82 = 4 329,64                     1,7642 = 1,762 = 3,0976

457,62 = 4582 = 209 764                       56,072 = 56,12 = 3 147,21 

784,22 = 7842 = 614 656                       72,192 = 72,22 = 5 212,84

87,4362 = 87,42 = 7 638,76                   382 0002 = 145 924 000 000

 


 

5.   

 

 

6.

 

  1. Vypočítej úhlopříčku čtverce; a = 10 cm

u = 14,14 cm

  1. Vypočítej úhlopříčku obdélníku; a = 0,98 m, b = 0,734 m

u = 1,22 m

  1. Jaký průměr musí mít tyč, ze které se má vyříznout čtverec o straně 65 mm ?

d = 92 mm

  1. Žebřík dlouhý 6 m je spodním koncem opřen 80 cm od zdi. Do jaké výšky

dosahuje?

h = 5,95 m

  1. Vypočítej pomocí tabulek:

982       = 9 604                = 27,64

12,72         = 161,29                   =     5,7

38 2002     = 1 459 240 000            = 2,55

43,182       = 1 866,24                = 994

 

7.

 

18 m7 n8 : 9 m5 n3 =             2m2 n5

3,6 m5 n9 : ( -1,2 m5 n3 ) =        -3m6

( -105 x9 y6 z7 ) : 7x4 y5 z2 =          -15x5yz5

( -0,2 x7 y8 z9 ) : ( -0,04x6 y z9 ) = 5xy7

             2ab3c2

 =        -4a7c

 

8.

 

3 ( x + y + z )                 =   3x + 3y + 3z

5 ( p – q + 2 )                =   5p – 5q + 10

             =  

a ( a2 – 3a + 1 )              =   a3 – 3a2 + a

( 3c2 – 4c + 7 ) . 2c2       =   6c4 – 8c3 + 14c2

rs ( 2r2 + 3rs – s2 )          =   2r3s + 3r2s2 – rs3

          =   24m + 6n + 9

-5ax ( 1 + 3a2x – ax3 )    =   -5ax – 15a3 x2 + 20a2x4